Lipnica Murowana

Ze względu na oryginalną zabudowę jedna z najciekawszych miejscowości południowej Małopolski. Z Lipnicy pochodzili: św. Szymon z Lipnicy oraz bł. Maria Teresa Ledóchowska i jej siostra św. Urszula Ledóchowska. Co roku w Niedzielę Palmową na Rynku w Lipnicy odbywają się konkursy na wykonanie najwyższej palmy wielkanocnej. W Lipnicy znajduje się wspaniały gotycki kościół drewniany z końca XV w. wpisany w 2003 r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

http://www.lipnicamurowana.pl/turystyka/zabytki.html