Zakliczyn

Miasto położone na prawym brzegu Dunajca w powiecie tarnowskim. Jest obecnie najmniejszym miastem w Małopolsce liczącym niewiele ponad 1500 mieszkańców. W miasteczku zachował się zabytkowy układ urbanistyczny z okresu lokacji miasta w XVI w. z  prostokątnym, drugim co do wielkości w województwie, rynkiem (170 m x 100 m) i parterową drewnianą zabudową. Średniowieczny układ miejski miasta został wpisany do rejestru zabytków.

http://www.zakliczyn.pl/